«سند گسترش کاربرد فناوری‏ نانو در افق 1404» با هدف مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط برای گسترش کاربردهای این فناوری و توسعه بازار محصولات نانوی ساخت داخل، در 23 مهرماه 1396 به تصویب هیات دولت رسید و در 29 آذرماه 1396 برای آغاز رسمی فعالیت‌های اجرایی، به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این سند، 9 وزارتخانه و 5 سازمان و نهاد متولی اجرای بندهای مختلف هستند. اهداف و شاخص‌های کلان در ماده 1 این سند پیش‏ بینی شده است که به‌موجب آن، جمهوری اسلامی ایران تا سال 1404 ضمن ارتقای اثرگذاری فناوری‌ نانو در بهبود کیفیت  زندگی باید به اهدافی نظیر کسب دو درصد از بازار جهانی در حوزه فناوری نانو، ...
مشاهده ادامه مطلب
دستگاه های مجری
آخرین مستندات
  • حجم بازار فناوری نانو
  • اشتغال فناوری نانو
  • جایگاه جهانی در انتشار مقالات نانو
  • جایگاه جهانی در ثبت اختراع نانو

تعریف شاخص