ریاست جمهوری

سازمان حفاظت محیط زیست

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

ستاد ملی مقابله با گرد و غبار

معاونت محیط زیست انسانی

  • ماده ۱۰
ماده 10- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به گسترش و بکارگیری فناورینانو در بخش‌های زیرمجموعه خود با رعایت ضوابط زیست محیطی، بندهای زیر را اجرایی کند:
الف- تدوین و اعمال سیاست های تشویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نسبت به جایگزین کردن روش‌های آلاینده موجود با فناوری‌های دوستدار محیط زیست مبتنی بر محصولات نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند موارد زیر:  
1- بکارگیری تجهیزات صنعتی پوشش دهی به روش رسوب فیزیکی بخار در مجموعه های صنعتی که با روش‏ های آبکاری سنتی در حال کار هستند (جایگزینی با روش های ساخت (سنتز) آبکاری).
2- جایگزینی پوشش های تبدیلی نانو زیرکونیوم با روش‌های مرسوم فسفاتی (فسفاته) و کروماتی (کروماته).
3- استفاده از واحدهای صنعتی (پایلوت) تصفیه هوا با روش پلاسما برای کارخانجات صنعتی و محیط های بهداشتی.
4- استفاده از محصولات بسپاری (پلیمری) نانو زیست تخریب پذیر.
5- بکارگیری سامانه‏ های (سیستم‏ های) نانو بومی تصفیه پساب های صنعتی.
ب- حمایت از طرح های تثبیت خاک و شن های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری از انتشار ریزگردها.