وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

  • ماده ۱۴
ماده 14- در راستای سیاست‌های ده ساله دوم گسترش فناوری‌نانو در کشور و به منظور ارتقای سطح پژوهش‌های کاربردی فناوری‌نانو در صنعت کشور، افزایش توانمندی ایجاد و گسترش فناوری‌های نوظهور و بدیع در فناوری‌نانو، افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی با قابلیت تجاری‌سازی در چارچوب شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی یا قابل انتقال به صنایع موجود کشور و بالا بردن مهارت‌های شغلی و توانمندی‌های کارآفرینی در سرمایههای انسانی نانو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را انجام دهد: 
الف- ارزیابی و ساماندهی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، قطب‌ها، پارک‌های فناوری و مراکز رشد فعال در فناوری‌نانو با تأکید بر رشد کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن کمی آنها به گونه‌ای که طی سال‌های اجرای برنامه به صورت مستمر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند تأمین کننده دانش و فناوری‌های بومی مورد نیاز کاربردی در مراکز صنعتی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان ‌باشند.
ب- بازنگری و ساماندهی دوره‏های تحصیلات تکمیلی علوم و فناوری‏نانو با شرایط و رویکردهای زیر:
1- تقاضا محور و کارآمد شدن دوره های تحصیلات تکمیلی فناوری نانو. 
2- در نظرگرفتن بازار کار آینده فناوری‏ نانو و تخصص‏های مورد نیاز کشور.
3- دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره. 
4- طراحی دوره ها مبتنی بر آموزش همزمان مباحث عملی و نظری.
5- تأکید بر آموزش مهارت‏ های کسب وکار و کارآفرینی. 
6- تاکید بر دستاوردهای فناورانه (مانند اختراع و ساخت نمونه) به عنوان دستاورد دوره (با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان‌نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی).
پ- جهت ‏دهی به تعریف و انجام پایان‏نامه ‏های تحصیلات تکمیلی و سایر پژوهش های حوزه فناوری ‏نانو در راستای اولویت‏ های ده ساله دوم توسعه علم و فناوری ‏نانو و نیازهای صنایع کشور. 
تبصره1- نیازهای صنایع کشور توسط ستاد شناسایی شده و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‏ شود.
تبصره 2- ستاد در ایجاد، تکمیل و گسترش زیرساخت های آزمایشگاهی و تجهیزاتی مورد نیاز برای تحقیقات در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری لازم را انجام خواهد داد.
ت- حمایت از برگزاری دوره‏های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری ‏نانو به منظور ارتقای مهارت‏ های کسب و کار و کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی فناوری‌نانو از طریق اختصاص زیرساخت‏های مورد نیاز از قبیل فضای آموزشی، امکانات کارگاهی و خوابگاهی به دوره‏ها.
ث- معرفی شرکت های زایشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به ستاد برای انجام حمایت‌های تجاری سازی شامل ارایه یارانه دریافت مشاوره و خدمات تجاری‌سازی، حمایت‌های تشویقی و سرمایه‌گذاری‌خطرپذیر از طریق بکارگیری نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق‌های پژوهش و فناوری.