وزارت امور اقتصاد و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

  • ماده ۱۲
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین با هدف  پایش، کنترل و سامان‌دهی بازار و حمایت از تولید داخل، مقررات لازم را برای ثبت محصولات فناورینانو در مبادی ورودی کشور به صورت خوداظهاری، تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ستاد آئین‌نامه و کاربرگ‏های لازم را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‏نامه تدوین کند و سازوکار اجرای این ماده از جمله توسعه سامانه کدگذاری (سیستم کد) تعرفه این کالاها (HS Code) را طراحی و پیاده سازی نماید. 
تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واردات و صادرات کالاهای مرتبط با فناوری‌نانو را به صورت ادواری در اختیار ستاد قرار دهد.

مستندات و گزارشات