وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

معاونت بهداشت

معاونت درمان

سازمان غذا و دارو

سازمان انتقال خون ایران

سازمان بیمه خدمات درمانی

  • ماده ۵
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در حوزه‏های ذیربط اجرا کند:
الف- سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1- حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارزیابی ایمنی محصولات نانو.
2- تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانوداروها.
3- حمایت از قیمتگذاری نانوداروها. 
ب- حمایت و تشویق مراکز درمانی، بیمارستان‏ها، درمانگاههای دستگاههای اجرایی به استفاده از محصولات نانو سلامت‏محور شامل نانو داروها (نانوداروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتیبیوتیک)، ضدسالک و غیره)، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسکهای (پوشانه‏های) نانو) و فرآروده‏های آرایشی و بهداشتی تولید داخل. 
پ- حمایت از ورود محصولات نانودارویی و فراورده‌های سلامت حوزه نانو که با فناوری بومی در داخل ساخته شده‌اند، به فهرست‌های رسمی کشور برای محصولاتی مانند:
1- انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضدسرطان.
2- ملزومات  و تجهیزات دارویی.
3- لوازم (کیت‌) تشخیص نانو نظیر لوازم (کیت) تشخیص سلول‌های سرطانی.
4- فراورده‌های آرایشی-بهداشتی نانو.
5- محصولات نانو با کاربرد در حوزه سلامت نظیر انواع رنگ و کاشی ضدباکتری یا خودتمیزشونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو.