معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

  • ماده ۱
  • ماده ۲
  • ماده ۱۷
  • مواد ۱۹ تا ۲۲
ماده 1- به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم با استفاده از فناوری نانو و در راستای تحقق اهداف و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‏ های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‏ های کلی علم و فناوری و به استناد ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت ‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- و در راستای دستیابی به اهداف ماده (5) برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان موضوع تصویب‏نامه شماره 116959/ت52253هـ مورخ 1394/9/5، "سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404" با اهداف زیر تعیین می شود:
الف- ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی. 
ب- دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی.
پ- کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو.
ت- ایجاد جایگاه شغلی برای هشتاد هزار نفر. 

ماده 2- به منظور گسترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوبه 1391- و با توجه به تاثیرات این فناوری مانند ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، افزایش عمر تجهیزات و ماشین‌آلات، افزایش کارایی (راندمان) تولید، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، تولید محصولات دوستدار محیط زیست و کاهش اثرات مخرب زیست‌ محیطی و بهبود بهره‌وری بخش‏ ها و صنایع، دستگاههای اجرایی ذی‏ربط موظفند بررسی و تأیید محصولات فناوری نانو ساخت داخل با فناوری بومی و خرید هدفمند این محصولات را در اولویت قرار خواهند داد.

تبص‍ره- محصولات و فناوری‏ های ذکر شده در مواد (3) تا (14) این تصویب ‏نامه بر اساس توانمندی‏ها و ظرفیت‏ های موجود در شرکت‏ های ایرانی یا نیازهای اعلام شده توسط دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط است و توانمندی‏ها و نیازهای آتی در تعامل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وابسته به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور که از این پس در این تصویب‏نامه "ستاد" نامیده می‌شود با دستگاه‏های مذکور به صورت سالانه به‏روز خواهد شد.

ماده 17- ستاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه راهبری و نظارت بر اجرای این تصویب ‏نامه را برعهده دارد. ستاد موظف است به منظور تسهیل اجرای مواد مندرج در این تصویب‌نامه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‏ربط و با استفاده از سازوکارهای زیر، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را از محل اعتبارات مصوب مربوط تحت نظر خود متناسب با پیشرفت کار اختصاص دهد:
الف- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی یا زیرمجموعه‌ی آنها برای کاربری محصولات فناوری نانو نیاز به اخذ ضمانت بانکی دارند، ستاد تا سقف پنجاه درصد از هزینه‌های دریافت ضمانت (شامل سپرده و کارمزد) را متناسب با سطح توان مالی شرکت تولیدکننده‌ی محصول تأمین می‌کند.
ب- در مواردی که بکارگیری محصولات فناوری نانو مستلزم صدور ضمانت در بازار باشد، ستاد سازوکار اعطای این ضمانت ها را طراحی و ارایه می‏نماید.
پ- در مواردی که بکارگیری محصول فناوری نانو مستلزم انجام آزمونهای عملکردی توسط سازمان خریدار باشد، ستاد تا سقف پنجاه درصد هزینه های ایجاد واحد نیمه صنعتی (پایلوت) (تا سقف پنج میلیارد ریال) را به صورت تسهیلات و کمک بلاعوض تأمین نماید.
ت- در مواردی که تأمین محصول مورد تقاضا نیاز به انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای داشته باشد، طرح (پروژه) تکمیلی و تطبیقی گسترش فناوری به صورت مشترک بین ستاد و دستگاه‌ بهره‌بردار نهایی تعریف و حمایت می‌شود. این طرح (پروژه) توسط فناور مورد تأیید ستاد انجام خواهد شد.
ث- در مواردی که بکارگیری محصول فناورینانو مستلزم مصرف آزمایشی آن محصول باشد، خرید نمونه اولیه با یارانه خرید پنجاه درصدی به سازمان خریدار با حمایت ستاد اعطا میشود.
ج- به منظور پیگیری و اجرای تصویب‌نامه در دستگاه‌های اجرایی ذی‏ربط، کارگروه کارشناسی در داخل دستگاه تشکیل خواهد شد و ستاد، حقوق و دستمزد حداکثر دو کارشناس این کارگروه را به مدت یکسال پرداخت خواهد کرد. در صورت مؤثر بودن فعالیت‌های این کارگروه، پرداخت مذکور با ارزیابی ستاد به صورت سالانه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 19- مسئولیت اجرای این تصویب ‏نامه در دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام دستگاه است. 
ماده 20- کلیه دستگاه‏ های اجرایی مشمول این تصویب‏نامه موظفند گزارش عملکرد شش ماهه اجرای این تصویب ‏نامه را به ستاد ارائه کنند. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور گزارش عملکرد اجرای این تصویب‏ نامه را سالیانه به هیئت وزیران ارائه می‏کند.
تبصره 1- سامانه پایش اجرای این تصویب ‏نامه ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن، توسط ستاد راهاندازی می‌شود. ستاد و دستگاه‌های اجرایی مندرج در این تصویب ‏نامه موظفند گزارش‌های عملکرد مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را در این سامانه ثبت نمایند.
تبصره 2- ستاد، هر ساله دستگاه‏های اجرایی مندرج در این تصویب‏نامه و مدیرانی که بیشترین نقش را در اجرای آن داشته باشند، معرفی و مورد تقدیر قرار می‏دهد.
ماده 21- ستاد وظیفه راهبری، نظارت و ارزیابی بر اجرای این تصویب ‏نامه را برعهده دارد.
ماده 22- برنامه‌های کلان و عملیاتی این تصویب‏نامه به همراه شاخص‌های کمی و کیفی آنها به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

مستندات و گزارشات