وزارت آموزش و پرورش

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی

معاونت آموزش ابتدایی

معاونت آموزش متوسطه

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سازمان پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزشی

مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  • ماده ۱۵
ماده 15- وزارت آموزش و پرورش موظف است با رعایت قوانین زیرساخت‏های لازم را برای توسعه برنامه ترویج و آموزش فناوری نانو در سطح دانش آموزان، معلمان، مدیران و دانشجویان این وزارتخانه فراهم کند و نسبت به تحقق موارد ذیل اقدام کند:
الف- تلاش برای توزیع جغرافیایی مناسب فعالیت های ترویجی فناوری نانو در بین دانش آموزان و معلمان
ب- تدوین و گنجاندن سرفصل های مرتبط با "فناوری نانو" در برنامه درسی با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با رویکردهای زیر:
1- آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.
2- معرفی توانمندی‏ های جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو به جهت ایجاد روحیه خودباوری.
3- معرفی کسب و کارهای دانش بنیان با استفاده از مصادیق فناوری نانو.
پ- پیش بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت تخصصی برای معلمان و کارشناسان مرتبط با  فناوری نانو.
ت- پیش بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت عمومی  برای همه معلمان، با موضوع آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.
ث- فراهم نمودن شرایط لازم برای آموزش تجربی فناوری نانو در مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز غیردولتی، مدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش‏سراهای دانش‏آموزی، مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش و مراکز استعدادهای درخشان.
ج- افزودن شاخص‏های عملکردی مرتبط با فناوری نانو به ارزیابی و رتبه بندی پژوهش‏سراها بر اساس اطلاعات ستاد.
چ- فراهم‌ نمودن شرایط لازم برای بهره برداری حداکثری و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه‏های شبکه توانا.
ح- بهره مندسازی برگزیدگان  المپیاد دانش‏آموزی علوم و فناوری نانو از مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی.
تبصره- ستاد موظف است آمار و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای بندهای فوق را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

مستندات و گزارشات