وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

معاونت امور دام

معاونت امور زراعت

معاونت امور باغبانی

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

معاونت آب و خاک

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان حفظ نباتات

  • ماده ۴
ماده 4-  وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت با رعایت قوانین نسبت به ارایه مجوزها، انجام آزمونها و خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع ذیربط، ماموریت های زیر را انجام دهد:
الف- به منظور افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و غذایی و کاهش ضایعات، تدابیری برای حمایت از افزایش تولید و افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم بازار محصولات زیر و بکارگیری آنها با استفاده از دانش فنی و نانومواد افزودنی تولید داخل با فناوری بومی اتخاذ شود: 
1- استفاده از بسته‌بندی نانو افزایش دهنده زمان نگهداری محصولات کشاورزی و میوه (پس از برداشت)  با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مربوط تا پایان سال 1398.
2- افزایش سهم  استفاده از پوشش های نانو گلخانه‏ ها. 
3- افزایش سهم  استفاده از کودهای نانوی آهسته‏ رهش با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی تا پایان سال 1398.
4- افزایش سهم  استفاده از نانو آفت کش زیستی (نانو آفت کش ارگانیک) آهسته ‏‏رهش جهت کاهش مصرف آفت‏ کش ‏های شیمیایی تا پایان سال 1398.
ب- دستورالعمل‌ ها و ارایه مجوز به محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی با انجام آزمون‌های عملکردی و میدانی به شرح زیر ظرف شش‌ ماه پس از ابلاغ این تصویب ‏نامه تدوین و تصویب و مجوزهای لازم ظرف یکسال پس از آن اعطا می‌شود:
1- نانو کود
2- نانو آفت کش
3- نایلون های مقاوم گلخانه
4- بسته بندی های افزایش دهنده زمان نگهداری مواد غذایی
5- بسته بندی های زیست تخریبپذیر
6- پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک فرایند نانوحفره‌زایی (Nano Cavitaion)

مستندات و گزارشات