وزارت نیرو

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

معاونت تحقیقات و منابع انسانی

معاونت آب و آبفا

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

موسسه تحقیقات آب

پژوهشگاه نیرو

  • ماده ۳
ماده 3- وزارت نیرو موظف است با رعایت قوانین نسبت به متناسب‏سازی مقررات و خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری‌ بومی برای گسترش کاربرد فناورینانو در صنایع مرتبط، مأموریتهایی مانند موارد زیر را اجرا کند:

حوزه برق:
الف- گسترش کاربرد و ارتقاء استاندارد پالایشگر (فیلتر) هوای نیروگاهی بر اساس جدیدترین توانمندی‌های فناورانه داخلی و  استانداردهای بین المللی.
ب- بکارگیری سازوکارهای تشویقی برای مصرف نانوپالایشگرهای (نانوفیلترهای) هوای نیروگاهی تولید داخل با فناوری بومی به منظور افزایش سهم استفاده از این نوع پالایشگرها (فیلترها) تا شصت درصد بازار پالایشگرهای (فیلترهای) هوای نیروگاهی کشور تا سال 1400.
پ- برنامه ریزی و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید و بکارگیری ذخیره‌سازهای انرژی مبتنی بر فناوری‏نانو بومی در حداقل یک مرکز تولید انرژی‏های تجدیدپذیر تا سال 1400.
ت- تدوین آیین‏نامه و بسترسازی برای بکارگیری مقره‌های ضدرطوبت و آلودگی با استفاده از فناوری نانو بومی.
ث- بکارگیری سلول‏های خورشیدی نانو پربازده ساخت داخل با فناوری بومی (با بازده بالاتر از سلول‏های خورشیدی غیرنانویی) در حداقل یک نیروگاه خورشیدی تا سال 1400.
ج- تدوین و ابلاغ آیین‏نامه و بسترسازی برای بکارگیری نانو سیالات و نانو پوششهای افزایش‏دهنده انتقال حرارت که با فناوری بومی در داخل تولید می‌شوند، با هدف افزایش بهره‏وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه‏ها.

حوزه آب و آبفا:
الف- گسترش واحدهای تصفیه آب شرب و نمک‌زدایی آب شور، لب ‌شور و آب دریا با در اختیار گذاشتن زیرساخت‌ها و بکارگیری سازوکارهای تشویقی با اهداف زیر:
1- رسیدن به مقیاس تا یک میلیون متر مکعب در روز برای نمک‌زدایی با استفاده از فناوری نانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال 1400.
2- رسیدن به مقیاس تا یک میلیون متر مکعب در روز برای تصفیه آب شرب و با کاربری‌های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و املاح مضر با استفاده از فناوری نانو تولید داخل با فناوری بومی تا سال 1400.
ب- بسترسازی برای استفاده از نانوبتن‌ها، نانوپوشش‌ها و محصولات مرتبط در سازه‌های آبی و اجرای آن حداقل در یک طرح آزمونی (پایلوت) تا سال 1400.
پ- همکاری در تدوین استانداردهای ملی، آیین‌نامه‌ها و مقررات برای ایجاد سازوکار نظارتی مناسب جهت استفاده ازفناوری نانو تا سال 1398.

مستندات و گزارشات