وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ ارسال آخرین گزارش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نهادهای مشارکت کننده

شرکت سرمایه‏ گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

معاونت رفاه اجتماعی

معاونت تعاون

سازمان تامین اجتماعی

  • ماده ۶
ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با رعایت قوانین به منظور حمایت و بکارگیری محصولات نانو سلامت‏محور ساخت داخل با فناوری بومی که مورد تأیید سازمان‏های‏ غذا و دارو و ملی استاندارد ایران هستند، در زیرمجموعه‌های خود نظیر سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‏گذاری تأمین اجتماعی، موارد زیر را اجرایی نماید:
الف- پوشش بیمه‌ای حداکثری نانوداروها و محصولات سلامتمحور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و دارای تأییدیه‌های لازم را حمایت و تسریع کند.
ب- سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصولات نانو سلامتمحور ساخت داخل با فناوری بومی و دارای مجوز مصرف نظیر نانو داروها (نانوداروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتی بیوتیک)، ضدسالک و غیره)، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسکهای (پوشانه‏های) نانو) و فرآرودههای آرایشی و بهداشتی، در کلیه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت نظر را حمایت و تشویق کند.
پ- حمایت و تشویق مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به تولید و بکارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند.