وضع موجود گسترش فناوری نانو در وزارت راه و شهرسازی در خصوص ماده 8

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

در این گزارش وضعیت موجود گسترش کاربرد فناوری نانو در حوزه ساخت و ساز به همراه فهرست محصولات فناوری نانو ساخت داخل در این حوزه ارائه شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha