وضع موجود گسترش فناوری نانو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ماده 9

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

در این گزارش وضعیت موجود گسترش کاربرد فناوری نانو در وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه فهرست محصولات فناوری نانو ساخت داخل حوزه های ذیربط این وزارتخانه ارائه شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha