گزارش وضع موجود اقدامات سازمان برنامه و بودجه در گسترش کاربرد فناوری نانو در خصوص ماده 13

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

در این گزارش آخرین اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در گسترش کاربرد فناوری نانو به طور اجمالی ارائه شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha