گزارش عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سال دوم اجرای مصوبه) در خصوص ماده 9

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

گزارش عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سال دوم اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha