گزارش عملکرد سالیانه وزارت آموزش و پرورش(سال دوم اجرای مصوبه) در خصوص ماده 15

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

گزارش عملکرد سالیانه وزارت آموزش و پرورش(سال دوم اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha